Hollandse Luchten

Duration: -

Hollandse Luchten is een citizen science project waar we in opdracht van Provincie Noord-Holland burgers betrekken bij het meten van luchtkwaliteit in hun omgeving.

Het belang van een gezonde leefomgeving wordt steeds evidenter. Het besef dat luchtkwaliteit hier een belangrijk rol in speelt groeit daarom snel. Aan de andere kant zien we technologie, om luchtkwaliteit in kaart te brengen, steeds beter en goedkoper worden.

In dit project onderzoeken we, in samenwerking met o.a. gemeenten en het RIVM, hoe door middel van open source en betaalbare meetsensoren, burgers meer inzicht kunnen krijgen op de luchtkwaliteit in gebieden waar de leefkwaliteit onder druk staat.

Dit project biedt kans om bewustwording over luchtkwaliteitsproblematiek te vergroten, in het bijzonder over de rol van de burger hierin. Informatievoorziening over hoe te meten, de kwaliteit van de metingen en de interpretatie en betrouwbaarheid van data is hierbij van groot belang. Door de data uit het meten, in combinatie met een groeiende kennis over luchtkwaliteit, worden burgers een sterkere gesprekspartner voor de overheid, wat zorgt voor constructievere en slimmere oplossingen.