• This project has been completed

Smart CitySDK

Duration: -

Binnen het project Smart CitySDK (City Service Development Kit) werkte Waag samen met de Universiteit Tilburg, de Gemeente Amsterdam en de Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer aan het openen en toepassen van data in de domeinen Participatie, Mobiliteit en Toerisme. Dit internationale project maakte het mogelijk dat verschillende steden in Europa op een eenduidige manier data konden ontsluiten. Waag was binnen dit project verantwoordelijk voor het domein Mobiliteit.

We gingen in gesprek met (potentiële) aanbieders van data en met ontwikkelaars van applicaties om de behoeften van beide partijen inzichtelijk te maken en zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Deze behoeften kunnen, in combinatie met de wensen van de participerende Europese steden, tot diensten leiden die zowel generiek als dynamisch zijn. Denk bijvoorbeeld aan toepassingen die het mogelijk maken om applicaties voor een gepersonaliseerd reisadvies te ontwikkelen. De toepasbaarheid daarvan werd in de praktijk getest in Helsinki, Manchester, Barcelona, Rome, Lamia en Istanbul.

Onder 'Links' zijn de nog beschikbare door Waag ontwikkelde applicaties te vinden. Licentie(s) voor deze applicaties werden ontwikkeld i.s.m. Creative Commons Nederland (CC-NL).

Dit project werd mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het EU ICT Policy Support Programme en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.