Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van maatschappelijke transities toont de noodzaak voor nieuwe modellen voor veranderende rollen en verantwoordelijkheden voor de betrokken partijen. In deze studies ontbreekt het echter aan het toepasbaar maken van de kennis en inzichten voor veranderende governance binnen maatschappelijke transities.

Hier is een belangrijke rol voor de creatieve industrie weggelegd. Met haar kennis en inzet van ontwerpmethodes, fungeert de creatieve industrie als aanjager en schakel om de verschillende belangen te verbinden en betrokken partijen als gelijkwaardige partners in deze transitie te laten deelnemen. In die context heeft Waag Futurelab het initiatief genomen tot het onderzoeksproject Publieke-Civiele Samenwerking. In dit project zijn nieuwe kennis en procesmodellen onderzocht, die duurzame samenwerking tussen burgers en overheden ondersteunen om succesvolle participatie te realiseren. 

 

Het Handboek Publiek-Civiele Samenwerking

Het onderzoek resulteerde in het Handboek Publiek-Civiele Samenwerking: een boek vol inspiratie, voorbeelden, ondersteuning en ontwerpmethodes om publiek-civiele samenwerkingen te versterken. Het handboek biedt ondersteuning aan maatschappelijke initiatieven, ambtenaren en beleidsmakers, maar ook aan financiers en lokale ondernemers die actief zijn in domeinen waar burgers, bedrijven en overheden elkaar tegenkomen. Denk aan de energietransitie of de woningmarkt: domeinen waar naar nieuwe werkwijzen worden gezocht om complexe vraagstukken aan te gaan. 

Download het handboek

 

Meer weten over publiek-civiele samenwerkingen? 
Neem contact op met Tessel [at] waag [dot] org of Imme [at] waag [dot] org.

Project duration

12 jan 2022 - 30 dec 2023

Team

Financiers

Partners

Deze activiteit is (mede)gefinancierd met de PPS-toeslag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vanuit CLICKNL. CLICKNL is het topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) van de creatieve industrie.