TextileLab

TextileLab is een creatief onderzoekslab dat digitale fabricageprocessen, handwerktechnieken, textielkennis en materiaalonderzoek combineert, op zoek naar relevante kansen op het gebied van textiel, mode en materialen en hoe deze van invloed zijn op de manier waarop we samen werken aan maatschappelijke verandering.

Als uitgangspunt vertaalt het TextileLab de kernwaarden van Waag in tastbare praktijkgevallen en verdeelt het de activiteiten in onderzoek, kennisuitwisseling en presentatie. Deze vormen een constante cyclus, waarin zowel technische als culturele innovatie elkaar voortdurend voeden.

Door open source-strategieën, een circulaire benadering, een visie gebaseerd op de hele keten en ecologie overbrugt TextileLab de innovatiegebieden technologie en textiel.

TextileLab is onderdeel van Make en bepaalt samen met Fablab Amsterdam en het Open WetLab de onderzoeksagenda en de visie op hoe we maken, waarom we maken, wat we maken bij Waag. Het lab faciliteert een sterke gemeenschap van beoefenaars, door ze verder te verbinden en hun gezamenlijke en interdisciplinaire aanpak te ondersteunen.

TextileLab wordt mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Fonds voor de Creatieve Industrie.