• This project has been completed

Chamber of Commons

Duration: -

De Chamber of Commons behartigt de belangen van de commons.

Commons zijn gedeelde hulpbronnen, door een gemeenschap beheerd vanuit het oogpunt van duurzaamheid, inclusiviteit en publieke meerwaarde. Denk aan een voedselcoöperatie waar consumenten en boeren samenwerken om goed voedsel te produceren tegen een eerlijke prijs, op basis van duurzame teelt en met aandacht voor sociale cohesie. Of een collaboratieve, gedigitaliseerde verzameling van cultureel erfgoed, voor het behoud en de ontsluiting van de culturele commons, die de samenleving van zuurstof voorzien.

De Chamber of Commons is een plaats waar de diversiteit aan commons-ideeën en vormen wordt vertolkt, versterkt, verbonden en beleefd. De spanning tussen de radicale ambitie van de commons en de droge realiteit van de Kamer van Koophandel (KvK) roept vragen op. Waarom zetten we nog altijd het oude economische model voort van concurrerend winstbejag en privé-eigendom? Kunnen wij een Kamer en een Register ontwikkelen voor collectieve en generatieve economieën?

Chamber of Commons is een initiatief van het Commons Lab van Waag in samenwerking met De Meent, het Commons Network, Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) en het Sustainable Finance Lab. Het doel van de Chamber is om de bekendheid van commons-initiatieven te stimuleren, de zinnen te prikkelen, en nieuwe manieren te demonstreren waarop de commons maatschappelijke vraagstukken kunnen adresseren.

De volgende activiteiten zullen plaatshebben in de periode oktober 2018 - december 2019:

1. Mapping Commons

In Mapping Commons wordt het commonslandschap - alle verschillende initiatieven, visies en betrokkenen - in al haar diversiteit in kaart gebracht. De mapping en ondersteunende activiteiten vormen de basis voor nieuwe onderlinge verbindingen waarmee op allerlei gebieden (juridisch, technologisch, procedureel etc.) kennisuitwisseling tot stand komt.

2. Making Commons

Making Commons betreft de ontwikkeling van toolkits waarmee commons worden geanalyseerd en vormgegeven. Zoals een geldspel, waarmee de invloed van geld op het gemeengoed duidelijk wordt en alternatieven in zicht komen. Of het Commons Design Canvas: zet dat oude business model canvas opzij en ontwikkel je eigen meent.

3. Trusted_open_reg

De KvK heeft duizenden categorieën voor profit-bedrijven, tegenover een handvol voor nonprofits. Ook commons-initiatieven hebben behoefte aan herkenbaarheid en verbondenheid. Daarvoor is een heldere taxonomie onontbeerlijk, zodat mogelijke partners sneller inzien wat hun functie en werkwijze is en ze makkelijker kunnen steunen. Dit programma onderzoekt hoe zo’n handelsregister voor commons eruit moet zien en ontwikkelt een technisch prototype.

4. Making the Chamber

Making the Chamber omvat de vestiging en verbeelding van de Chamber of Commons. De Chamber krijgt fysiek gestalte door middel van openbare bijeenkomsten (geïnspireerd op het eerdere project Open Planbureau) en een artistieke verkenning.

De Chamber of Commons zal een jaar lang met een aantal commons-initiatieven samenwerken om te onderzoeken hoe hun praktijken kunnen worden ondersteund. Ook onderneemt de Chamber zelf enkele coöperative ‘ventures’: de Bean to Bar Coop, een coöperatie die toewerkt naar een cacaoketen op basis van commonsprincipes, en Gene.Coop, een coöperatie die de genetische data van leden beschermt en daarvoor een commonsmodel voor DNA ontwikkelt.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het BankGiro Loterij Fonds.

Tags