MakeHealth

Duration: -

In MakeHealth onderzochten we samen met patiënten, zorgprofessionals (in opleiding), ziekenhuizen, (jonge) ontwerpers, kunstenaars en zorgondernemers hoe stakeholders in de zorg zelf maker kunnen worden van zorgoplossingen, die een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid van patiënten of zorgprofessionals ondersteunen.

Kwaliteit van leven stond daarbij voorop. Daarnaast voerden we het publieke debat over de mogelijkheden en grenzen van maakbare zorg en zelfredzaamheid van patiënten. MakeHealth zal worden voortgezet vinnen het Europese programma 'Made4You'.

In multidisciplinaire teams werken aan oplossingen

Om tot open oplossingen te komen, werkten we in drie multidisciplinaire teams samen. Ieder team had een ‘probleemeigenaar’, te weten: een patiënt, een zorgprofessional en een zorgondernemer. Centraal stond een probleem of behoefte van een patiënt of zorgprofessional. Samen met jonge ontwerpers, makers en medische professionals ontwierpen de teams prototypes als oplossing voor het probleem.

MakeHealth werd verkozen tot 'Koploper' bij Het Zorgpact. Het Zorgpact stimuleert samenwerking tussen zorg- en onderwijsinstellingen en gemeenten, zodat zij daar kunnen inspelen op die veranderingen.