Future Internet Lab

Contactpersoon

Het Future Internet Lab democratiseert de toegang tot technologie en volgt, bevraagt en ontwerpt de technologie van de democratisering.

De maatschappij raakt in toenemende mate afhankelijk van techniek die de menselijke capaciteit tot begrijpen, controleren en beïnvloeden overstijgt. Nu koelkasten, toiletten, thermostaten en zelfs tampons in rap tempo digitaal worden verknoopt met het internet is het belangrijk om ons te verzekeren van open, transparante en inclusieve ontwerpprocessen, waarin prioriteiten gesteld worden door alle belanghebbenden. Het Lab richt zich op het Internet of Things, Big Data, Kunstmatige Intelligentie, Quantum Computing en onderzoek naar de ethiek van emergente technologie, modellen en algoritmes.

Het Future Internet Lab wordt mede mogelijk gemaakt met een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.