Pam de Sterke

  • Project manager
    Pam de Sterke

    Pam is projectmanager bij Waag’s Future Heritage Lab en Creative Learning Lab.

    Pam beschouwt haar werk als een bijdrage aan de transitie naar een duurzame samenleving. Impact is een heel belangrijke motivator. In haar werk zet ze haar kennis in op het gebied van creatieve processen, het verbinden van mensen en het verankeren van initiatieven.

    Ze is Master of Arts in dramaturgie (Universiteit van Amsterdam, 2007) en heeft veel ervaring in het coördineren van artistiek onderzoek. Pam heeft de organisatorische basis opgezet voor een medialab voor artistiek onderzoek en hoger onderwijs in de performance kunsten. Ze houdt van interactieve installaties, locatietheater en immersieve voorstellingen.

Articles