Amsterdam Maakplaats 021

Duration: -

Amsterdam Maakplaats 021 is een voortzetting en opschaling van onze jarenlange pioniersactiviteiten en inzet in de maker movement, maakonderwijs en de ontwikkeling van 21st century skills. Dit vindt plaats door het opzetten van 'maakplaatsen' bij de vestigingen van de OBA in Amsterdam.

Maakonderwijs

Maakonderwijs is leren (door te) maken. Het is een creatieve manier om kinderen te helpen uitvinder te worden. Maakonderwijs stimuleert hoofd, handen en hart. In de afgelopen jaren zijn allerlei moderne technologieën goedkoop en makkelijker beschikbaar geworden. Denk daarbij aan 3D-printers en elektronica, waarmee kinderen, zowel jongens als meisjes, op een laagdrempelige manier kunnen ontwerpen én maken.

Maakplaats fellowship programma

Met het fellowship programma willen we een structurele samenwerking tussen de maakplaatsen en scholen uit de buurt realiseren. Het is een trainingsprogramma voor leraren rondom maakonderwijs, digitale fabricage en 21st century skills. Het programma bestaat uit:

  • Meerdere trainingsdagen voor bovenbouw leerkrachten op het gebied van maakonderwijs, digitale fabricage en 21st century skills;
  • Hands-on het geleerde in de praktijk brengen;
  • Bezoeken van een Maakplaats met de klas;
  • Ervaringen delen met andere leraren.


Wat doet het Creative Learning Lab?

Waag zet binnen Amsterdam Maakplaats 021 haar kennis en ervaring in om maker spaces in de OBA-vestigingen in de wijken in te richten, traint OBA-medewerkers in maakonderwijs en digitale fabricage (Librarian Maker Camp) en biedt programma en activiteiten in de vestigingen aan. Met als ultiem doel: ieder kind de kans geven uitvinder te worden.

De samenwerking is voor de betrokken partijen een logische, omdat zij hun krachten kunnen bundelen: infrastructuur en publieksbereik (OBA), ervaring met maakonderwijs en het opzetten van maker spaces (Waag), ervaring met programma en stadsmaken (Pakhuis de Zwijger) en onderzoek en slagkracht van studenten (HvA).

De partners zien het als gezamenlijke uitdaging om ervoor te zorgen dat alle Amsterdamse kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan de informatiesamenleving en dat niemand achterblijft.