• This project has been completed

DECODE

Duration: -

DECODE (Decentralised Citizens Owned Data Ecosystem) is een Europees project, waarbij we door middel van pilots in Barcelona en Amsterdam willen aantonen dat decentrale oplossingen op het internet — gebaseerd op blockchain, openheid en toegankelijkheid — een goed werkend alternatief kunnen vormen voor bestaande platforms.

De noodzaak voor een nieuw internet heeft vele oorzaken. De centralisering van macht bij een paar grote partijen zet de burgerrechten onder druk. Met alle gevolgen voor de vrijheid, privacy en online rechten van alle burgers wereldwijd. DECODE probeert een alternatief te bieden in de manier waarop software wordt ontworpen en wordt gebruikt. Het uiteindelijke doel van DECODE is om de digitale soevereiniteit van gebruikers van het internet te waarborgen.

DECODE Challenge

In Nederland hebben we voor het project de DECODE Challenge georganiseerd. We bieden de winnaar van de challenge ontwikkelcapaciteit voor het ontwerpen en bouwen van een eigen app of toepassing. We organiseren workshops en ontwerpsessies om een gebruikersvraag samen met gebruikers en stakeholders te onderzoeken. Als dit traject succesvol verloopt volgt er een ontwikkeltraject waarin de app in een aantal iteraties gebouwd en getest wordt tot een eerste versie (een 'Minimum Viable Product'). De pilot wordt georganiseerd door Waag, ThoughtWorks heeft de leiding over het ontwerp.

De pilot zal gebruik maken van de diensten van het DECODE-platform dat op dit moment ontwikkeld wordt. Het intellectueel eigendom van het idee blijft bij de deelnemer aan de challenge en alle software wordt open-source ontwikkeld.

De rol van Waag in dit project

Waag is verantwoordelijk voor de pilots in Amsterdam en het ontwerp en management van de open challenges, de grafische interface voor het DECODE platform en de daarop te implementeren innovatieve toepassingen. Ook assisteren we in het ontwikkelen van gebruikerscenario's, het aanleggen van een open ontologie voor de data commons, een data-analyse voor burgerparticipatie en co-creatiemethodologiën.

Het consortium van partners in dit project bestaat uit: NESTA, Thoughtworks, Institut Municipal d'Informatica de Barcelona, Stichting dyne. org, University College London (UCL), Katholieke Universiteit Nijmegen, Arduino Verkstad, Politecnico di Torino, Waag, Fundacio per a la Universitat Oberta de Catalunya, Thingful Ltd, Fundacio Eurecat, Centre national de la Recherche Scientifique, Gemeente Amsterdam.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 732546.

Thumbnail