Amsterdam Sounds

Duration: -

Op dit moment is geluidsoverlast de grootste bron van klachten bij Ombudsman Metropool Amsterdam en blijkt uit het Actieplan Geluid 2015 – 2018 dat 6,1 % van alle Amsterdammers continu ernstige geluidshinder ervaart. Geluid is de op een na belangrijkste milieufactor die de gezondheid van burgers schaadt. Het beleid van Amsterdam is momenteel gericht op maatregelen in het verkeer en richt zich onvoldoende op andere vormen van geluidsoverlast.

Amsterdam Sounds

Ombudsman Metropool Amsterdam, de gemeente Amsterdam, Sensing Clues en Waag werken samen in het project Amsterdam Sounds om met nieuwe citizen science-methoden inzicht te krijgen en uiteindelijk concrete actie te ondernemen tegen geluidshinder in de stad. Door met burgers geluid te meten op plekken waar veel overlast wordt ervaren, de data te verzamelen, analyseren en visualiseren, ontstaat er een gedeeld beeld van de problematiek. Dit schept ruimte voor een ander gesprek tussen betrokkenen en nieuwe oplossingen. Dit biedt mogelijkheden voor hernieuwd vertrouwen en nieuw beleid dat aansluit bij de specifieke lokale behoefte.

Wil je meedoen aan de metingen? Neem contact op met Coen Bergman via onze contactpagina.