Alain Otjens

  • Software developer / designer
    Alain Otjens

    Alain Otjens werkt bij de Waag als front-end developer/designer. In het verleden deed hij dat als freelancer voor verschillende opdrachtgevers, veelal in de culturele sector.

    Gedurende zijn studies Sociologie en Nieuwe Media (UvA) raakte Alain vooral geïnteresseerd in hoe technologie wordt gerepresenteerd en verbeeld en hoe dit vervolgens doorwerkt in de keuzes die zitten ingebakken in onze technologie.

    Met het werken aan projecten bij de Waag wil Alain bijdragen aan technologie die beter is afgestemd met democratische waarden en aan technologie die positieve maatschappelijke veranderingen in gang zet.