Platform Maker Education

Duration: -

Maker Education is leren (door te) maken.

Maker Education is een creatieve manier om kinderen in staat te stellen uitvinders te worden en stimuleert het hoofd, handen en hart van kinderen.

In de afgelopen jaren zijn allerlei moderne technologieën goedkoop en makkelijker beschikbaar geworden. Denk daarbij aan 3D-printers en allerhande elektronica, waarmee kinderen, zowel jongens als meisjes, op een laagdrempelige manier kunnen ontwerpen én maken. De leerlingen van vandaag, en daarmee de werknemers en burgers van morgen, kunnen deze gereedschappen gebruiken om hun creativiteit te laten ontluiken. Door de verbinding tussen creativiteit en technologie kunnen kinderen zich beter ontwikkelen.

Platform Maker Education (MakerEducation.nl) geeft een impuls aan de bottom-up maakonderwijsbeweging in Nederland. Enerzijds door scholen in staat te stellen kennis te maken met leren door te maken. Anderzijds door scholen die al bezig zijn, samen te brengen in een leergemeenschap, zodat zij hun ervaring en activiteiten kunnen verdiepen. Ook beoogt het platform kennis en informatie te delen, verschillende activiteiten in Nederland in kaart te brengen en lesmateriaal beschikbaar te stellen. Tenslotte wordt onderzocht wat de meerwaarde van maakonderwijs voor (techniek)onderwijs en creative learning in brede zin. 

Maker Movement

Het concept van Maker Education is vanuit Amerika naar Nederland overgewaaid. Door het grassroots karakter van de beweging is het lastig aan te geven wanneer het precies ontstaan is. Feit is dat er, ook in Nederland, een veelheid aan initiatieven is ontstaan die zich met Maker Education bezighouden, gekenmerkt door een interessante cross-over tussen de educatieve en de creatieve sector.

Activiteiten

  • Scholen worden door middel van een voucher in staat gesteld om in samenwerking met een FabLab in de buurt een workshop of gastles te krijgen om kennis te maken met maakonderwijs.
  • Onderzoek doen naar de meerwaarde van maker education voor het (techniek)onderwijs en ‘creative learning’ in bredere zin.
  • Informatie en lesmateriaal ontsluiten via een online platform.
  • Organiseren van een werkconferentie met relevante partijen voor het inzetten van de bovengenoemde acties en om de verschillende bij elkaar te brengen, te verbinden en te versterken.

​Initiatiefnemers

Initiatiefnemers van Platform Maker Education zijn Arjan van de Meij van De Populier in Den Haag, Jeroen de Boer van Frysklab/FabLab Benelux en Karien Vermeulen van Waag. Zij timmeren al jaren aan de weg met onder andere projecten en programma’s zoals FabKlas, de website www.makered.nl, het mobiele FabLab van Frysklab, FabSchool en meer recentelijk het Teacher Maker Camp.

De activiteiten van Platform Maker Education worden gefinancierd door OCW via het Actieplan Kiezen voor Technologie van Platform Bèta Techniek. Teacher Maker Camp met registratienummer rJXEBYGDTD is gevalideerd door de registercommissie. Deze is met 48 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl.