life

Hoe versterken we de positie van burgers ten opzichte van overheden en bedrijven, zodat zij zelf zeggenschap hebben over hun leefomgeving en welzijn? Klimaatverandering, technologische ontwikkeling en sociale scheidslijnen hebben effect op onze omgeving, ons leven en onze gezondheid. Dat varieert van fijnstof in de lucht tot de kwaliteit van voedsel tot groenvoorziening in de stad. Tegelijkertijd zijn er steeds meer mogelijkheden en tools beschikbaar, waarmee mensen hun eigen omgeving in kaart kunnen brengen en inspraak kunnen bieden. Life onderzoekt hoe mensen technologie in eigen hand kunnen nemen om hun gezondheid, hun leefomgeving en de maatschappij als geheel te verbeteren.

 

 • life
  Smart Citizens Lab
  Dit project onderzoekt de voorwaarden om een toekomstige slimme stad te bouwen. Het richt zich op welke gegevens worden verzameld en hoe deze worden…
 • life
  Smart Citizens Lab
  Tipping the balance onderzoekt welke factoren en strategieën burgers stimuleren om gezonde(re) en duurzame voedingskeuzes te maken.
 • life
  Smart Citizens Lab
  Waternet wil participatief werken waar mogelijk als standaardaanpak hanteren. Het Smart Citizens Lab helpt Waternet met de weg naar nieuw beleid.