life

Hoe versterken we de positie van burgers ten opzichte van overheden en bedrijven, zodat zij zelf zeggenschap hebben over hun leefomgeving en welzijn? Klimaatverandering, technologische ontwikkeling en sociale scheidslijnen hebben effect op onze omgeving, ons leven en onze gezondheid. Dat varieert van fijnstof in de lucht tot de kwaliteit van voedsel tot groenvoorziening in de stad. Tegelijkertijd zijn er steeds meer mogelijkheden en tools beschikbaar, waarmee mensen hun eigen omgeving in kaart kunnen brengen en inspraak kunnen bieden. Life onderzoekt hoe mensen technologie in eigen hand kunnen nemen om hun gezondheid, hun leefomgeving en de maatschappij als geheel te verbeteren.

 

 • life
  Smart Citizens Lab
  Samen met onderzoeksjournalistiek platform Argos (VPRO) onderzoekt Waag hoe we burgerwetenschap kunnen inzetten voor journalistieke doeleinden.
 • life
  Smart Citizens Lab
  Waag ontwerpt een nieuwe werkwijze, die mensen met chronische klachten ondersteunt vanuit hun gezondheidsvragen op zoek te gaan naar oplossingen.
 • life
  Smart Citizens Lab
  Dit project onderzoekt de voorwaarden om een toekomstige slimme stad te bouwen. Het richt zich op welke gegevens worden verzameld en hoe deze worden…
 • life
  Smart Citizens Lab
  30-11-2021
  De eerste ontwerpsessie in het project Beter Leven onderzocht hoe patiënten data in kunnen zetten om zelf de antwoorden op hun zorgvragen te vinden.
 • life
  Smart Citizens Lab
  30-11-2021
  In het project Tipping the balance doet Waag onderzoek naar gezond en duurzaam eten in de wijk Schothorst te Amersfoort.
 • life
  Smart Citizens Lab
  18-11-2021
  Rapport over de metingen en de lessen uit het geluidsexperiment Amsterdam Sounds, waarin burgers zelf geluidsoverlast in hun buurt maten.