We care

Technologie is alomtegenwoordig in de hedendaagse maatschappij en heeft een sterke invloed op de moderne gezondheidszorg. Care maakt gebruik van co-creatie om met gebruikers, ontwerpers, kunstenaars en ontwikkelaars te werken aan onderzoek naar en ontwikkeling van toepassingen en innovatieve concepten voor de gezondheidszorg.

 

Care verbindt actoren en methoden uit de creatieve sector met diegenen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Ontwerpdenken en ontwerponderzoek zijn een essentieel onderdeel van dit proces. Het leidende principe van Care is dat gebruikers altijd het uitgangspunt moeten blijven.

 • We care
  MakeHealth Lab
  De Embassy of Health brengt uiteenlopende perspectieven bij elkaar op het snijvlak van technologie, design, wetenschap, kunst en gezondheidszorg.
 • We care
  Creative Care Lab
  Het eHealth Gebruikers Gilde zet in op de succesvolle implementatie van eHealth diensten en –producten.
 • We care
  Creative Care Lab
  Binnen U-TOPIA werken we aan ondersteunende technologie om de kwaliteit van leven voor ouderen met HIV te beheren en verbeteren.
 • We care
  Creative Care Lab
  21-07-2020
  Wat is de relatie tussen democratische economie, buurtbudgetten en commoning? Vanuit het project Amsterdammers, maak je stad! blikken we terug op een…
 • We care
  Creative Care Lab
  21-07-2020
  Wat leert de eerste editie buurtbudgetpilots ons voor de volgende stap naar meer eigenaarschap, zeggenschap en co-creatie in de stad?
 • We care
  Creative Care Lab
  18-06-2020
  Voor de buurtbudgetpilots binnen Amsterdammers, Maak je Stad! werd een werksessie georganiseerd: Open over Geld, over het belang van transparantie.