We code

De platformeconomie en 'slimme technologie' veranderen de positie van de burger in de maatschappij. Er worden nieuwe vaardigheden verwacht, en er wordt nieuwe kennis verondersteld. Code beschouwt deze ontwikkeling met een positief kritische blik. We zijn enthousiast over de mogelijkheden die het biedt, kritisch ten aanzien van de nieuwe machtsverhoudingen die dit met zich meebrengt.

 

We staan voor technische emancipatie van de burger, en voor democratisering van de technologie. Technologie heeft de potentie een instrument te zijn van sociale innovatie en rechtvaardigheid; wij zoeken naar en ontwikkelen praktijken die dit potentieel stimuleren. We doen dit met burgers, met instanties en met overheden. De ene keer door bewustwordingsprogramma's, de andere keer door concrete alternatieven te ontwerpen.

 • We code
  Commons Lab
  27-02-2019
  26
  Mar
  Socrates Schouten (Commons Lab, Waag) presenteert in De Balie voorbeelden van burgerinitiatieven die zelf het heft in handen nemen.
 • We code
  Future Internet Lab
  06-02-2019
  27
  Mar
  The Social Tech Tour is a series of site visits to innovative, tech-enabled social enterprises. This edition we'll visit Fairfood.
 • We code
  Future Internet Lab
  19-12-2018
  15
  Jan
  Op 15 januari 2020 organiseert Waag met partners voor de tweede keer de jaarlijkse lezing de Staat van het internet.
 • We code
  Smart Citizens Lab
  Hollandse luchten is een citizen science project waar we in opdracht van Provincie Noord-Holland burgers betrekken bij het meten van luchtkwaliteit…
 • We code
  Future Internet Lab
  In dit project wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het versterken van de democratie door het toepassen van nieuwe digitale…
 • We code
  Smart Citizens Lab
  Met GammaSense 2.0 ontwikkelen we een burgermeetnetwerk voor radioactieve straling.