We code

De platformeconomie en 'slimme technologie' veranderen de positie van de burger in de maatschappij. Er worden nieuwe vaardigheden verwacht, en er wordt nieuwe kennis verondersteld. Code beschouwt deze ontwikkeling met een positief kritische blik. We zijn enthousiast over de mogelijkheden die het biedt, kritisch ten aanzien van de nieuwe machtsverhoudingen die dit met zich meebrengt.

 

We staan voor technische emancipatie van de burger, en voor democratisering van de technologie. Technologie heeft de potentie een instrument te zijn van sociale innovatie en rechtvaardigheid; wij zoeken naar en ontwikkelen praktijken die dit potentieel stimuleren. We doen dit met burgers, met instanties en met overheden. De ene keer door bewustwordingsprogramma's, de andere keer door concrete alternatieven te ontwerpen.

 • We code
  Future Internet Lab
  04-10-2019
  22
  Oct
  Informele Meetup over open, eerlijke en inclusieve alternatieven voor geolocatie applicaties.
 • We code
  Future Internet Lab
  19-08-2019
  28
  Oct
  De Masterclass Netpolitiek is een unieke serie van zeven bijeenkomsten met twaalf deskundige sprekers.
 • We code
  Commons Lab
  15-10-2019
  31
  Oct
  Praat samen met onderzoekers, experts en de inwoners van Amsterdam over de toekomst van mobiliteitsdata tijdens de afsluitende bijeenkomst van…
 • We code
  Smart Citizens Lab
  Waag is sinds halverwege 2017 trekker van de NWA route Smart Liveable Cities.
 • We code
  Commons Lab
  In het Mobiliteitslab Fietsdatacommons onderzoeken we welke rol datacommons kunnen spelen in het gebruik van fietsdata.
 • We code
  Commons Lab
  In dit project schetsen we een beeld van de dilemma's die digitalisering binnen het openbaar bestuur met zich meebrengt.