We code

De platformeconomie en 'slimme technologie' veranderen de positie van de burger in de maatschappij. Er worden nieuwe vaardigheden verwacht, en er wordt nieuwe kennis verondersteld. Code beschouwt deze ontwikkeling met een positief kritische blik. We zijn enthousiast over de mogelijkheden die het biedt, kritisch ten aanzien van de nieuwe machtsverhoudingen die dit met zich meebrengt.

 

We staan voor technische emancipatie van de burger, en voor democratisering van de technologie. Technologie heeft de potentie een instrument te zijn van sociale innovatie en rechtvaardigheid; wij zoeken naar en ontwikkelen praktijken die dit potentieel stimuleren. We doen dit met burgers, met instanties en met overheden. De ene keer door bewustwordingsprogramma's, de andere keer door concrete alternatieven te ontwerpen.

 • We code
  Smart Citizens Lab
  Hollandse luchten is een citizen science project waar we in opdracht van Provincie Noord-Holland burgers betrekken bij het meten van luchtkwaliteit…
 • We code
  Future Internet Lab
  In dit project wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het versterken van de democratie door het toepassen van nieuwe digitale…
 • We code
  Smart Citizens Lab
  Met GammaSense 2.0 ontwikkelen we een burgermeetnetwerk voor radioactieve straling.
 • We code
  Future Internet Lab
  03-10-2018
  In het Digitale Identiteitslab verkent Waag samen met kunstenaars, burgers, experts en ambtenaren identiteit in de 21ste eeuw. Wat weten bedrijven en…
 • We code
  Future Internet Lab
  02-10-2018
  Hoe staat het met de diverse burgerinitiatieven om de luchtkwaliteit te meten in Nederland? Stefano Bocconi bezocht een recente meeting van het RIVM.
 • We code
  Commons Lab
  01-10-2018
  Marleen Stikker was one of the guests at the Future of Trust Summit 2018. Elisa Achterberg wrote a report about this gathering.