We code

De platformeconomie en 'slimme technologie' veranderen de positie van de burger in de maatschappij. Er worden nieuwe vaardigheden verwacht, en er wordt nieuwe kennis verondersteld. Code beschouwt deze ontwikkeling met een positief kritische blik. We zijn enthousiast over de mogelijkheden die het biedt, kritisch ten aanzien van de nieuwe machtsverhoudingen die dit met zich meebrengt.

 

We staan voor technische emancipatie van de burger, en voor democratisering van de technologie. Technologie heeft de potentie een instrument te zijn van sociale innovatie en rechtvaardigheid; wij zoeken naar en ontwikkelen praktijken die dit potentieel stimuleren. We doen dit met burgers, met instanties en met overheden. De ene keer door bewustwordingsprogramma's, de andere keer door concrete alternatieven te ontwerpen.

 • We code
  Smart Citizens Lab
  Sentinel Citizen verbindt door burgers gemeten data over luchtkwaliteit met satellietdata van de European Space Agency.
 • We code
  Smart Citizens Lab
  Waag is sinds halverwege 2017 trekker van de NWA route Smart Liveable Cities.
 • We code
  Commons Lab
  In het Mobiliteitslab Fietsdatacommons onderzoeken we welke rol datacommons kunnen spelen in het gebruik van fietsdata.
 • We code
  Commons Lab
  14-11-2019
  The Chamber of Commons made its first appearance at the Embassy of Health of the Dutch Design Week 2019. Read here about the exploration of new forms…
 • We code
  Smart Citizens Lab
  14-11-2019
  Hoe kun je radioactieve straling meten? In een project van het RIVM, Wise en Waag kunnen burgers met toegankelijke sensoren zelf gammastraling meten…
 • We code
  Smart Citizens Lab
  12-11-2019
  Op 13 november vond de aftrap van de eerste pilot van het project Amsterdam Sounds plaats in de Balie.