We code

De platformeconomie en 'slimme technologie' veranderen de positie van de burger in de maatschappij. Er worden nieuwe vaardigheden verwacht, en er wordt nieuwe kennis verondersteld. Code beschouwt deze ontwikkeling met een positief kritische blik. We zijn enthousiast over de mogelijkheden die het biedt, kritisch ten aanzien van de nieuwe machtsverhoudingen die dit met zich meebrengt.

 

We staan voor technische emancipatie van de burger, en voor democratisering van de technologie. Technologie heeft de potentie een instrument te zijn van sociale innovatie en rechtvaardigheid; wij zoeken naar en ontwikkelen praktijken die dit potentieel stimuleren. We doen dit met burgers, met instanties en met overheden. De ene keer door bewustwordingsprogramma's, de andere keer door concrete alternatieven te ontwerpen.

 • We code
  Future Internet Lab
  20-07-2018
  14
  Sep
  Vanaf september wordt Creative Commons Nederland een zelfstandige vereniging. Op 14 september is de startbijeenkomst.
 • We code
  Smart Citizens Lab
  01-08-2018
  20
  Sep
  Hoe staat het met de kwaliteit van het zwemwater? In deze crash course onderwerpen we het zwemwater aan een DIY onderzoek.
 • We code
  Smart Citizens Lab
  04-08-2018
  26
  Sep
  Laatste bijeenkomst in de voorfase van Amsterdam Sounds: we kijken naar de volgende stappen om tot een burgermeetnetwerk te komen.
 • We code
  Smart Citizens Lab
  Samen tools ontwikkelen voor burgerparticipatie en citizen science op het gebied van geluidsoverlast.
 • We code
  Future Internet Lab
  In de blogserie 'DO worry, be happy!', spreken we met experts uit het veld van technologie, innovatie en ethiek over nieuwe ontwikkelingen.
 • We code
  Future Internet Lab
  Tijdens de vierdelige reeks 'Spaar de Buurt' leerde je je buren beter kennen en werkte je samen aan praktische oplossingen voor een gezonder en…