We code

De platformeconomie en 'slimme technologie' veranderen de positie van de burger in de maatschappij. Er worden nieuwe vaardigheden verwacht, en er wordt nieuwe kennis verondersteld. Code beschouwt deze ontwikkeling met een positief kritische blik. We zijn enthousiast over de mogelijkheden die het biedt, kritisch ten aanzien van de nieuwe machtsverhoudingen die dit met zich meebrengt.

 

We staan voor technische emancipatie van de burger, en voor democratisering van de technologie. Technologie heeft de potentie een instrument te zijn van sociale innovatie en rechtvaardigheid; wij zoeken naar en ontwikkelen praktijken die dit potentieel stimuleren. We doen dit met burgers, met instanties en met overheden. De ene keer door bewustwordingsprogramma's, de andere keer door concrete alternatieven te ontwerpen.

 • We code
  Future Internet Lab
  We geven vorm aan een digitaal publiek domein voor Amsterdam, waarin de publieke waarden van de stad worden gewaarborgd.
 • We code
  Future Internet Lab
  In opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ontwikkelt Waag een Public Stack voor de laadinfrastructuur van elektrische voertuigen.
 • We code
  Future Internet Lab
  Urbanite will analyse the impact, trust and attitudes of stakeholders with respect to integration of disruptive technologies in the mobility sector.
 • We code
  Smart Citizens Lab
  12-01-2021
  De Amsterdeck in het Nieuwe Meer werkt weer naar behoren. De slimme zwemvlonder meet de waterkwaliteit en geeft informatie over verontreiniging.
 • We code
  Future Internet Lab
  12-01-2021
  Voor het Nationale Bibliotheekcongres, dat deze week plaatsvond, nam Marleen Stikker een video op waarin ze negen technische termen toelicht.
 • We code
  Future Internet Lab
  11-01-2021
  Provincie Utrecht en Waag stelden een bundel samen met artikelen en casussen over het gebruik van data en algoritmen door (kleinere) overheden.