We code

De platformeconomie en 'slimme technologie' veranderen de positie van de burger in de maatschappij. Er worden nieuwe vaardigheden verwacht, en er wordt nieuwe kennis verondersteld. Code beschouwt deze ontwikkeling met een positief kritische blik. We zijn enthousiast over de mogelijkheden die het biedt, kritisch ten aanzien van de nieuwe machtsverhoudingen die dit met zich meebrengt.

 

We staan voor technische emancipatie van de burger, en voor democratisering van de technologie. Technologie heeft de potentie een instrument te zijn van sociale innovatie en rechtvaardigheid; wij zoeken naar en ontwikkelen praktijken die dit potentieel stimuleren. We doen dit met burgers, met instanties en met overheden. De ene keer door bewustwordingsprogramma's, de andere keer door concrete alternatieven te ontwerpen.

 • We code
  Commons Lab
  24-04-2019
  13
  Jun
  How can we establish lasting relations between organisations that are working to sustain the commons? A lab at the Border Sessions festival 2019.
 • We code
  Commons Lab
  17-05-2019
  25
  Jun
  Join DSI4EU in Warsaw on 25th June to help shape new urban visions.
 • We code
  Future Internet Lab
  19-12-2018
  15
  Jan
  Op 15 januari 2020 organiseert Waag met partners voor de tweede keer de jaarlijkse lezing de Staat van het internet.
 • We code
  AI Culture Lab
  Planet B biedt een werkplaats om symbolische en materiële antwoorden te ontwikkelen op de sociale en ecologische uitdagingen waar we voor staan.
 • We code
  AI Culture Lab
  We onderzoeken in ons publieksprogramma samen met bezoekers de betekenis van AI (artificiële intelligentie) in onze samenleving.
 • We code
  Commons Lab
  De Chamber of Commons behartigt de belangen van de commons.
 • We code
  Future Internet Lab
  11-05-2019
  Op data.amsterdam.nl zijn 360-gradenfoto’s van de hele gemeente Amsterdam beschikbaar (en zelfs daarbuiten). Bert Spaan ging ermee aan de slag.
 • We code
  Smart Citizens Lab
  08-05-2019
  In het Belgische project 'Curieuze neuzen' werd de lucht gemeten met buisjes. Wat zijn voor- en nadelen daarvan?
 • We code
  Future Internet Lab
  23-04-2019
  Larisa Blazic is een in Londen gevestigde kunstenaar, feministische hacker en pedagoog. Zij is momenteel artist in residence bij het DECODE project.