We code

De platformeconomie en 'slimme technologie' veranderen de positie van de burger in de maatschappij. Er worden nieuwe vaardigheden verwacht, en er wordt nieuwe kennis verondersteld. Code beschouwt deze ontwikkeling met een positief kritische blik. We zijn enthousiast over de mogelijkheden die het biedt, kritisch ten aanzien van de nieuwe machtsverhoudingen die dit met zich meebrengt.

 

We staan voor technische emancipatie van de burger, en voor democratisering van de technologie. Technologie heeft de potentie een instrument te zijn van sociale innovatie en rechtvaardigheid; wij zoeken naar en ontwikkelen praktijken die dit potentieel stimuleren. We doen dit met burgers, met instanties en met overheden. De ene keer door bewustwordingsprogramma's, de andere keer door concrete alternatieven te ontwerpen.

 • We code
  Future Internet Lab
  02-08-2019
  26
  Sep
  Sander van der Waal of Waag's Future Internet Lab will host a session at My Data 2019 in Helsinki, Finland on 26 September.
 • We code
  Commons Lab
  04-09-2019
  26
  Sep
  Op deze avond verkennen we, samen met experts én het publiek, de toekomst van mobiliteitsdata beginnend bij de fiets. 
 • We code
  Smart Citizens Lab
  05-09-2019
  01
  Oct
  Als trekker van de NWA route Smart Liveable Cities organiseert Waag op 1 oktober een eerste bijeenkomst voor iedereen die actief is op de route of…
 • We code
  Commons Lab
  In het Mobiliteitslab Fietsdatacommons onderzoeken we welke rol datacommons kunnen spelen in het gebruik van fietsdata.
 • We code
  Commons Lab
  In dit project schetsen we een beeld van de dilemma's die digitalisering binnen het openbaar bestuur met zich meebrengt.
 • We code
  Commons Lab
  De Chamber of Commons behartigt de belangen van de commons.