We code

De platformeconomie en 'slimme technologie' veranderen de positie van de burger in de maatschappij. Er worden nieuwe vaardigheden verwacht, en er wordt nieuwe kennis verondersteld. Code beschouwt deze ontwikkeling met een positief kritische blik. We zijn enthousiast over de mogelijkheden die het biedt, kritisch ten aanzien van de nieuwe machtsverhoudingen die dit met zich meebrengt.

 

We staan voor technische emancipatie van de burger, en voor democratisering van de technologie. Technologie heeft de potentie een instrument te zijn van sociale innovatie en rechtvaardigheid; wij zoeken naar en ontwikkelen praktijken die dit potentieel stimuleren. We doen dit met burgers, met instanties en met overheden. De ene keer door bewustwordingsprogramma's, de andere keer door concrete alternatieven te ontwerpen.

 • We code
  Future Internet Lab
  22-01-2019
  28
  Feb
  The Social Tech Tour is a series of site visits to innovative, tech-enabled social enterprises. This edition we'll visit vanPlestik.
 • We code
  Future Internet Lab
  28-01-2019
  28
  Feb
  Deze Engelstalige workshop van kunstenares Larisa Blazic gaat in op het gebruik van gegevens en misbruik van online gebruikers.
 • We code
  Future Internet Lab
  22-01-2019
  14
  Mar
  The Social Tech Tour is a series of site visits to innovative, tech-enabled social enterprises. This edition we'll visit 02025.
 • We code
  Smart Citizens Lab
  Hollandse luchten is een citizen science project waar we in opdracht van Provincie Noord-Holland burgers betrekken bij het meten van luchtkwaliteit…
 • We code
  Future Internet Lab
  In dit project wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het versterken van de democratie door het toepassen van nieuwe digitale…
 • We code
  Smart Citizens Lab
  Met GammaSense 2.0 ontwikkelen we een burgermeetnetwerk voor radioactieve straling.