We code

De platformeconomie en 'slimme technologie' veranderen de positie van de burger in de maatschappij. Er worden nieuwe vaardigheden verwacht, en er wordt nieuwe kennis verondersteld. Code beschouwt deze ontwikkeling met een positief kritische blik. We zijn enthousiast over de mogelijkheden die het biedt, kritisch ten aanzien van de nieuwe machtsverhoudingen die dit met zich meebrengt.

 

We staan voor technische emancipatie van de burger, en voor democratisering van de technologie. Technologie heeft de potentie een instrument te zijn van sociale innovatie en rechtvaardigheid; wij zoeken naar en ontwikkelen praktijken die dit potentieel stimuleren. We doen dit met burgers, met instanties en met overheden. De ene keer door bewustwordingsprogramma's, de andere keer door concrete alternatieven te ontwerpen.

 • We code
  Commons Lab
  10-04-2019
  02
  May
  Wil jij je creativiteit de vrije loop laten en tegelijkertijd bijdragen aan een betere wereld? Kom naar deze spelletjesavond op 2 mei.
 • We code
  Future Internet Lab
  19-12-2018
  15
  Jan
  Op 15 januari 2020 organiseert Waag met partners voor de tweede keer de jaarlijkse lezing de Staat van het internet.
 • We code
  AI Lab
  We onderzoeken in ons publieksprogramma samen met bezoekers de betekenis van AI (artificiële intelligentie) in onze samenleving.
 • We code
  Commons Lab
  De Chamber of Commons behartigt de belangen van de commons.
 • We code
  Smart Citizens Lab
  Hollandse luchten is een citizen science project waar we in opdracht van Provincie Noord-Holland burgers betrekken bij het meten van luchtkwaliteit…